SEQUEIROS SAN ROMÁN, S.J., L. “Evolución espiritual. Diez científicos escriben sobre su fe”. Revista de Fomento Social, n. 295, p. 369-371, 29 jan. 2020.