SEQUEIROS SAN ROMÁN, S.J., L. “Evolución espiritual. Diez científicos escriben sobre su fe”. Revista de Fomento Social, n. 295, p. 369-371, 31 dez. 2019.