(1)
Mària Serrano, S.I., J. F. De La Guerra a La Democracia:. rfs 2005, 283-312.